Peter Breugel, Pieter Bruegel the Elder

Pieter Bruegel Starszy (1525 -1569) - czołowy przedstawiciel renesansowego malarstwa niderlandzkiego. Uznanie i sławę przyniosły mu przede wszystkim malowidła olejne dokumentujące życie codzienne ludzi ówczesnej mu epoki, pejzaże oraz obrazy nawiązujące w swej symbolice do Biblii. Pozostawał pod wpływem twórczości Hieronymusa Boscha.