Obrazy buddyjskie: najczęstszym tematem byli Bodhisattwowie. Bodhisattwa to istota, która przez wiele kolejnych narodzin osiągnęła stopień doskonałości (Buddy), ale nie wkracza w stan nirwany, lecz pozostaje na ziemi, aby pomóc innym w osiągnieciu zbawienia. Dwa główne typy to Majtreja (nadchodzący, wybawiający), oraz Awalokiteśwara (chiń: Guanyin) - boddhisattwa miłosierdzia. Budda malowany jest rzadko, pojawia się w postaci symboli (koło, lotos). Na obrazach pojawiają sie także patriarchowie buddyjskiej sekty chan (jap. zen) min. Damo. Obrazy taoistyczne: na obrazach pojawiają się głównie postaci panteonu taoistycznego: Ośmiu Nieśmiertelnych (chiń. Ba xian), Cesarzowa-matka, władczyni Zachodu (Xiwangmu), która według legend mieszka w górach Zachodu Kunlun, stanowiących granice jej królestwa, i mieszka we wspaniałym pałacu w otoczeniu swego dworu. Inna postać kobieca to Magu, której atrybutem jest brzoskwinia - owoc nieśmiertelności.