Chińskie obrazy mają zwykle symbolikę dobrowróżbną - oprócz niewątpliwych walorów estetycznych wyrażają życzenia min. długiego życia, pomyślności, czy też osiągnięcia sukcesu w życiu. Obrazy podzielone są według kategorii ustanowionych w malarstwie w pierwszej połowie epoki Song (960-1127). Nazwy kategorii jak i wszystkie objaśnienia dotyczące tematyki, a także techniki malowania są cytatami z książki Pala Miklosa "Malarstwo chińskie" w tłumaczeniu M.J.Kunstlera.